dGroup AS er sertifisert på Nebula

dGroup AS er sertifisert på Nebula, som er Zyxel sin skybaserte løsning for Proff Markedet, når
det kommer til trådløst nettverk.

Dette er et meget fleksibelt og godt system med suveren funksjonalitet, og er av meget høy kvalitet.
Kjøper du Nebula av dGroup AS får du alle komponentene ferdig satt opp og alle aksess punktene
nummerert i forhold til hvor de skal plasseres på tegning. Systemet kjører seg selv opp når det igangsettes.
dGroup AS kan også stå for prosjektering og inntegning av punktene på mottatte tegninger.

Vi kjører også full support og vi kan også lage avtaler for drift av oppsatte Nebula nettverk etter ønske og behov.